O NAMA

DINK ŠAMOT SRBIJA

Od 2003. proizvodimo oblikovano sinterovane šamotne i šamotno-keramičke proizvode. Od godine 2006. obavljamo ugradnju i remont velikih termo agregata sa referencom u: RTB Bor, Vojna akademija Beograd, TE-TO Zrenjanin, Viessmann (KC Beograd, Tigar Pirot, Mlekara Subotica), Nektar Bačka Palanka…

Proizvodnja poseduje: sušenje i mlevenje polufabrikata od gline, priprema polufabrikata za oblikovanje, oblikovanje proizvoda i sinterovanje, pečenje.

U proizvodnji mlevenih materijala vrši se drobljenje, mlevenje i prosejavanje kao i mešanje završnih masa. Za ugradnju posedujemo opremu za izvođenje jednostavnijih i komplikovanijih šamotersko građevinskih radova.

Scroll to Top
Scroll to Top